โฟนอิน : กบ เสาวนิตย์

วันที่ 21 ธันวาคม 2561

เวลา 14.35-14.50 น.

ชาวจังหวัดเลย รับฟังที่ 104 GREEN FM

ออนไลน์ www.greenfmloei.com

และ FB Live "104 GREEN FM"