โฟนอิน : บีน นภสร

วันที่ 9 สิงหาคม 62

เวลา 13.30-13.45 น.

ชาวจังหวัดเลย รับฟังที่ 104 GREEN FM

ออนไลน์ www.greenfmloei.com

และ FB Live "104 GREEN FM"