โฟนอิน : แจนจัง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 63

เวลา 13.35-13.50 น.

ชาวจังหวัดเลย รับฟังที่ 104 GREEN FM

ออนไลน์ www.greenfmloei.com

และ FB Live "104 GREEN FM"