โฟนอิน : โย่ง อาร์มแชร์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 62

เวลา 13.10-13.25 น.

ชาวจังหวัดเลย รับฟังที่ 104 GREEN FM

ออนไลน์ www.greenfmloei.com

และ FB Live "104 GREEN FM"