โฟนอิน : DoubleDeep

วันที่ 5 มีนาคม 63

เวลา 15.10-15.25 น.

ชาวจังหวัดเลย รับฟังที่ 104 GREEN FM

ออนไลน์ www.greenfmloei.com

และ FB Live "104 GREEN FM"